Site Overlay

Natuurwetenschappen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Natuurwetenschappen in de tweede graad bereidt je voor op een sterk wetenschappelijk en wiskundige studierichting in het hoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming zorgt het specifiek gedeelte van deze richting voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterke wiskundige ontwikkeling. 

De studie van de natuurverschijnselen, de niet-levende en de levende materie wordt uitgediept in de vakken fysica, chemie en biologie. We leggen hierbij de nadruk op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze en het verwerven van een uitgebreide theoretische kennis.

De richting Natuurwetenschappen is bovendien een geknipte richting voor wiskundige bollebozen. Met 5 uur wiskunde per week word je uitgedaagd om niet alleen de basisleerstof onder de knie te krijgen, maar leer je vraagstukken en toepassingen uit verschillende domeinen correct aanpakken.

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richtingen Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen.

Trajectopties naar deze studierichting toe
Mogelijke vervolgtrajecten op het KAZ

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Natuurwetenschappen kiest:

  • heeft een sterke interesse in wetenschappen en wiskunde;
  • is nieuwsgierig van aard en zoekt naar verklaringen; 
  • wil zelf experimenteren en kan logisch redeneren;
  • is in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken;
  • heeft een behoorlijke geheugencapaciteit, drang naar inzicht, zin voor nauwkeurigheid en analyse, doorzettingsvermogen en een hoge mate van zelfstandigheid;
  • heeft een studiehouding die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof;
  • heeft een goede wiskundige basis;
  • is vlot taalvaardig in het Nederlands en het Engels, wat belangrijk is voor het lezen, analyseren en interpreteren van wetenschappelijke teksten, het correct en genuanceerd omschrijven van waarnemingen en het maken van verslagen. 

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Basisvorming
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Masterclass 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Labo 1
Gevorderde wiskunde 1
Keuzevak
In te vullen 2

We combineren de uren biologie, chemie en fysica uit het specifiek gedeelte met de resp. wetenschapsvakken uit de basisvorming. In de praktijk krijgt elk wetenschapsvak uit de basisvorming er dus een tweede uur bij.

Masterclass omvat in het eerste semester de thema’s burgerschap en cultuur en STEM en I.T. in het tweede semester.

Vanaf volgend schooljaar organiseren we voor alle derdes in de loop van het schooljaar ook twee projectdagen rond financiële en economische competenties.
Deze projectdagen schuiven met de onderwijsvernieuwing mee op en vinden vanaf september 2022 ook in het vierde jaar plaats.

Lessentabel vierde jaar

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Labo 1
Gevorderde wiskunde 1
Keuzevak
In te vullen 2

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Het brede aanbod van vervolgopleidingen in hoger onderwijs wordt mee bepaald door jouw studiekeuze in de derde graad. Neem daarom eens een kijkje bij de onderstaande richtingen:

terug naar ons aanbod