Site Overlay

Latijn – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Latijn bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur, geschiedenis en samenleving centraal staan.

Je verwerft je de taal en cultuur van de Romeinen en – in mindere mate – van de Grieken. Je bouwt verder op de basiskennis die je reeds verwierf in de eerste graad om zo steeds zelfstandiger en in de diepte aan de slag te gaan met authentieke teksten. 

Door authentiek Latijn te bestuderen, krijg je toegang tot de literatuur in de oorspronkelijke taal. Met een systematische studie van Latijnse taalfenomenen verwerf je een grondige taalkennis en bovendien een diepere beheersing van de eigen moedertaal. Deze taalstudie laat niet alleen zien hoe het Latijn is opgebouwd, maar ook welke verschillen en gelijkenissen er met de huidige moderne talen zijn.

Je focust tevens op de ervaring van de lectuur zelf, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij jou los en hoe ga je hierover beargumenteerd in gesprek?

Vanuit een tweede invalshoek bestudeer je de Romeinse cultuur als uitdrukking van mens en maatschappij. Denk hierbij aan kennis van literaire genres, antieke filosofie en wetenschappen, beeldende kunsten en architectuur, politiek, Keltische cultuur enz. 

De studierichting Latijn omvat naast vier lesuren Latijn ook een uitdagend pakket wiskunde ter waarde van vijf lesuren per week. 

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richtingen Latijn-moderne talen, Latijn-wiskunde en Latijn-wetenschappen.

Logische vooropleiding in de eerste graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Latijn kiest:

  • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven;
  • wil de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu ontdekken;
  • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
  • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Heb je naast Latijn ook interesse in de Griekse taal, cultuur en literatuur? Dan is de studierichting Grieks-Latijn vast iets voor jou.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Basisvorming
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Masterclass 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Latijn 4
Gevorderde wiskunde 1
Keuzevak
In te vullen 2

Masterclass omvat in het eerste semester de thema’s burgerschap en cultuur en STEM en I.T. in het tweede semester.

Vanaf volgend schooljaar organiseren we voor alle derdes in de loop van het schooljaar ook twee projectdagen rond financiële en economische competenties.
Deze projectdagen schuiven met de onderwijsvernieuwing mee op en vinden vanaf september 2022 ook in het vierde jaar plaats.

Lessentabel vierde jaar

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Latijn 4
Gevorderde wiskunde 1
Keuzevak
In te vullen 2

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Het brede aanbod van vervolgopleidingen in hoger onderwijs wordt mee bepaald door jouw studiekeuze in de derde graad. Neem daarom eens een kijkje bij de onderstaande richtingen:

terug naar ons aanbod