Site Overlay

Latijn-wiskunde – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Latijn-wiskunde zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Latijn in de tweede graad en bereidt je voor op een sterk wetenschappelijk en wiskundige studierichting in het hoger onderwijs, maar ook op een brede waaier aan opleidingen waarin taal, cultuur, geschiedenis en samenleving centraal staan.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Historisch en cultureel bewustzijn
 • Klassieke talen (Latijn): taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis
 • Gevorderde wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Uitgebreide biologie
 • Uitgebreide chemie
 • Uitgebreide fysica

Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel vijfde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Econ. & financiële competenties 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 7
Richtinggebonden vakken
Latijn 4
Informaticawetenschappen 1
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Lessentabel zesde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Academische vaardigheden (1) 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
Richtinggebonden vakken
Latijn 4

Voor alle klassen in de derde graad werken we in de loop van het schooljaar ook een project uit rond artistieke expressie.

(1) We begeleiden de leerlingen intensief bij hun leerproces doorheen alle jaren en bij alle vakken. In het zesde jaar leggen we de focus op academische vaardigheden. We bieden dit aan als een extra uur gekoppeld aan het vak Geschiedenis & burgerschap. 

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen
 • Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)
 • Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen,
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie
 • Gezondheidszorg
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk
 • Onderwijs

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.