Site Overlay

Grieks-wiskunde – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Grieks-wiskunde zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Grieks-Latijn in de tweede graad en bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur, geschiedenis en samenleving centraal staan, maar ook op sterk wetenschappelijke en wiskundige studierichtingen.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Historisch en cultureel bewustzijn
 • Klassieke talen (Latijn en Grieks), meerbepaald de aspecten taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis
 • Gevorderde wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Pakket uit de uitgebreide biologie
 • Pakket uit de uitgebreide chemie
 • Pakket uit de uitgebreide fysica
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel vijfde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Econ. & financiële competenties 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 7
Richtinggebonden vakken
Grieks 4
Informaticawetenschappen 1
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Lessentabel zesde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 3
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
Richtinggebonden vakken
Grieks 4

Voor alle klassen in de derde graad werken we in de loop van het schooljaar ook een project uit rond artistieke expressie.

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies);
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen;
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen;
 • Industriële wetenschappen en Technologie Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde);
 • Gezondheidszorg Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef), Tandheelkunde (mits slagen in toelatingsproef), Diergeneeskunde;
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen;
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen;
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Architectuur;
 • Biotechniek;
 • Gecombineerde studiegebieden (digital design);
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk;
 • Onderwijs.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.