Site Overlay

“It’s Time”, een internationaal Erasmus-project

Onze school gaat ook buiten de landsgrenzen aan de slag en schrijft zo mee aan een mooi internationaal verhaal. We gaan in het kader van verschillende Erasmusprojecten regelmatig partnerschappen en uitwisselingen aan met scholen uit heel Europa.

Na de twee succesvol afgeronde projecten “Innovative generation” en “Hum@net” nemen we nu – samen met zeven andere Europese landen – deel aan het meerjarenproject “It’s Time”.

Tijdens het project Innovative Generation legden we de focus op de kwaliteit en de efficiëntie van het wetenschapsonderwijs. We werkten samen met verschillende buitenlandse scholen om de STEM-vakken wiskunde, natuurwetenschappen en technologie aantrekkelijker te maken en de kennisdriehoek onderwijs-onderzoek-innovatie te bevorderen.

De vier deelnemende scholen uit Litouwen, Italië, Spanje en België zetten hierbij hun contacten met onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen in. Zo konden we concreet werken rond de vele vaardigheden en competenties die vereist zijn op onderzoeks- en technologisch gebied.

Tijdens het project Hum@net richtten we ons op actief, verantwoordelijk en sociaal geïntegreerd burgerschap. De focus lag op innovatie, methodologische verandering in de klas en de ontwikkeling van digitale competenties, om zo te komen tot meer inclusief onderwijs en een betere sociale integratie.

Samen met Roemenië, Kroatië, Turkije, Portugal, Letland, Italië en Polen nemen we nu deel aan het meerjarenproject “It’s Time” met als thema duurzaamheid. De concrete doelstellingen van dit Erasmusproject staan omschreven als:

  • Leerkrachten en leerlingen onderdompelen in het duurzaamheidsparadigma, waarbij de link tussen de drie pijlers van duurzaamheid (people, planet, profit = het sociale aspect, het ecologische aspect en het economische aspect) wordt onderzocht.
  • Competenties ontwikkelen om bewustmakingscampagnes op te zetten.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van workshops omtrent duurzaam produceren en duurzaam consumeren.

Het gaat in dit project dus specifiek over verantwoord produceren en consumeren in ons dagelijks leven. Denk hierbij maar aan mode, voeding en energie.

De komende maanden en zelfs jaren gaan we samen met deze zeven landen aan de slag, we houden je op de hoogte via onze Facebook pagina.

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.