Site Overlay

Alles over onze eerste graad

Binnen de eerste graad zetten we volop in op het ontdekken van jouw interesses en talenten. Daartoe bieden we in het eerste en tweede jaar een unieke modulestructuur aan opdat je in het derde jaar weloverwogen jouw studierichting kan kiezen.

jouw start in het secundair onderwijs – het eerste jaar

Bepaal zelf welke extra vakken je opneemt in jouw lessenrooster.

We weten dat het niet gemakkelijk is voor jou als twaalfjarige om te weten welke richting je uit wil. Via onze modules laten we jou proeven van onze verschillende studiedomeinen. Zo kan je zelf ervaren waar jouw interesses liggen.

Je kiest twee modules van twee uur en stelt zelf jouw favoriete lesmenu samen:

Welke modules met elkaar kunnen gecombineerd worden, zie je op het schema hiernaast.

Meer uitleg over de verschillende modules en wat ze precies inhouden vind je in deze folder.

terug naar ons aanbod

Basisvorming en taallabo

De invulling van de overige lestijden (de basisvorming) is voor alle eerstejaars in alle richtingen dezelfde:

 • aardrijkskunde
 • Engels
 • Frans
 • geschiedenis
 • godsdienst of zedenleer
 • lichamelijke opvoeding
 • muziek & beeld
 • natuurwetenschappen
 • Nederlands
 • techniek
 • wiskunde

De leerstof voor Nederlands, Frans en Engels bieden we vanaf september aan onder de vorm van taallabo. Samen met alle eerstejaars krijg je deze taalvakken in onze nieuwbouw van een vast team van zeven taalleerkrachten, bijgestaan door een leerlingenbegeleider.

In onze nieuwbouw zijn de klassieke klaslokalen vervangen door grote en aantrekkelijke onderwijsruimtes: stille ruimtes, instructielokalen en dynamische leeromgevingen zoals een atrium, een discovery ruimte, een green screen room, een muziekruimte en een theater.

terug naar ons aanbod

Welzijn en begeleiding op school

Op naar de “grote” school

We willen de overgang naar het secundair onderwijs voor jou en al onze leerlingen van de eerste graad zo vlot mogelijk laten verlopen. Daartoe voorzien we onder meer een aparte speeltijd en een afzonderlijke middagpauze, aansluitend bij de derde graad van de basisschool.

Bovendien organiseren we de tweede week van het schooljaar al een kennismakingsweek, zodat je de andere eerstejaars meteen beter leert kennen.

We volgen elke leerling op

We investeren sterk in leerlingenbegeleiding. De onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan centraal, hiervoor zetten we sterk in op onze brede basiszorg. Wat de brede basiszorg inhoudt, kan je nalezen via deze link.

Uiteraard volgen we niet enkel jouw leerprestaties op , maar gaan ook na hoe je jouw draai vindt op school en hoe je je bij ons voelt.

Leren buiten de klas

Doorheen het schooljaar organiseren we regelmatig activiteiten en projecten rond welbevinden, mediawijsheid, verkeersveiligheid en gezondheid. Meer informatie over onze vaste projecten vindt u hier, voor de meest recente nieuwsfeiten kunt u steeds terecht op onze Facebookpagina.

terug naar ons aanbod

het tweede jaar

In het tweede jaar zijn de studierichtingen iets anders ingedeeld, maar ze laten jou uiteraard niet op jouw honger zitten.

Jouw basisvorming bestaat uit 27 uur. De overige 5 uur vul je in met één module naar jouw keuze. Dit kan één van de modules zijn die je in het eerste jaar hebt gevolgd, maar dat kan ook een nieuwe module zijn.

Meer info en de lessentabellen voor het tweede jaar kan je per module raadplegen:

Voor meer uitleg verwijzen we graag naar onze algemene infobrochure.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.