Site Overlay

Maatschappij- & welzijnswetenschappen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen bereidt je voor op een specifiek aantal opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Je leert theoretische en abstracte leerinhouden verwerken die jou helpen om mens en maatschappij te begrijpen. 

In gedragswetenschappen onderzoek je het gedrag van de mens als individu en in groep. Je leert hierbij onder meer hoe en waarom mensen ontwikkelen, communiceren en functioneren binnen verschillende socio-culturele groepen.

Binnen het basispakket filosofie maak je kennis met filosofische begrippen zoals moreel dilemma, het goede, intentie, verantwoordelijkheid, geluk, waarden en normen, levenskunst. Je leert er gedachte-experimenten uitvoeren en bestudeert casussen. 

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richting Welzijnswetenschappen.

Logische vooropleiding in de eerste graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de tso-studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen kiest:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Masterclass 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 3
Specifiek pakket
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Filosofie 1
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

Voor de twee uur Keuzevak bieden we jou een hele waaier aan semestervakken aan. Meer daarover vind je hier.

Masterclass omvat in het eerste semester de thema’s burgerschap en cultuur en STEM en I.T. in het tweede semester.

Lessentabel vierde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 2
Specifiek pakket
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 4
Filosofie 2
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Sociale gezondheidswetenschappen;
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk;
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen).

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.