Site Overlay

Biotechnologische STEM-wetenschappen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen in de tweede graad bereidt je voor op een wetenschappelijke studie binnen het domein biotechnologie en chemie in het hoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming zorgt het specifiek gedeelte van deze richting voor een verdieping in de wetenschapsvakken, met specifieke aandacht voor het ontwikkelen van labo- en onderzoeksvaardigheden.

Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis. De studie van de natuurverschijnselen, de niet-levende en de levende materie wordt uitgediept in de vakken fysica,chemie en biologie. We leggen hierbij de focus op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s.

Tijdens de extra uren labo leer je de technische en praktische vaardigheden om proefondervindelijk onderzoek te verrichten, om productieprocessen te analyseren, op te starten, op te volgen en wetenschappelijk te verklaren. Je leert er verschillende onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richtingen Biotechnologische & chemische STEM-wetenschappen en Moderne talen-wetenschappen.

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de tso-studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen kiest:

  • is theoretisch wetenschappelijk sterk;
  • heeft een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector en recyclage;
  • kan de theoretische kennis ook transfereren naar toepassingen;
  • verwerft tevens technische (labo)vaardigheden.

Twijfel je nog tussen onze richtingen Natuurwetenschappen en Biotechnologische STEM-wetenschappen? Dan kan deze presentatie van de wetenschapsleerkrachten jou verder helpen.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Burgerschap 1
Cultuur 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Informaticawetenschappen 1
STEM 1
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

Voor de twee uur Keuzevak bieden we jou een hele waaier aan vakken aan. Meer daarover vind je hier.

Lessentabel vierde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Labo 2
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1
Keuzevak
op basis van jouw interesses of van jouw vooruitzichten naar de derde graad toe 1

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
  • Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie;
  • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
  • Biotechniek, Industriële wetenschappen en Technologie (Chemie);
  • Gezondheidszorg.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.