Site Overlay

onze visie op onderwijs

Het KAZ staat voor kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs:

  • We willen onze leerlingen voorbereiden om succesvol te kunnen leven en werken in een toekomstige maatschappij.
  • We streven ernaar dat al onze leerlingen een diploma hoger onderwijs behalen.

We willen dit bereiken door vijf kerndoelen voor onze leerlingen voorop te stellen:

kennis

De leerlingen beschikken over een voldoende en brede basiskennis om succesvol hogere studies te kunnen aanvatten.

actief leren

De leerlingen kunnen met de verworven kennis actief en creatief aan de slag gaan in nieuwe kennisdomeinen en ze zijn in staat om zelf nieuwe kennis te creëren in vandaag nog onbestaande disciplines.

ik en wij

De leerlingen beschikken over de persoonlijke en sociale vaardigheden die nodig zijn om met zelfvertrouwen en met respect voor anderen hun plaats en geluk in een toekomstige maatschappij te vinden. 

allemaal digitaal

De leerlingen beschikken over de vaardigheden om optimaal gebruik te maken van digitale technologieën en ze beschikken over de wijsheid en het beoordelingsvermogen om op een verstandige manier met deze technologieën om te gaan. 

duurzaamheid

De leerlingen dragen zorg voor het milieu en voor hun omgeving en ze streven voor zichzelf en met anderen naar een duurzame samenleving.

We werken aan deze leer- en leefvaardigheden in een schoolomgeving waar het welbevinden van de leerling centraal staat en waar zorg, begeleiding, open communicatie, gelijkwaardigheid en wederzijds respect kernwaarden zijn.

Een omgeving waar leerlingen en leerkrachten graag samen leren en samen leven, conform de visie en waarden van het GO!

terug naar de startpagina