Site Overlay

onze visie op onderwijs

Het KAZ staat voor kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs.

  • In onze eerste graad A-stroom (*) bieden we de kinderen via een brede waaier aan keuzevakken volop de kans om tijdens die twee jaar te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.
    We zetten ook volop in op persoonlijke begeleiding bij hun groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Op die manier werken we samen aan een stevige basis voor hun verdere schoolloopbaan.
  • In de tweede en de derde graad stellen we onze leerlingen een gevarieerd aanbod aan doorstroomrichtingen voor, waarin we hen de kennis en vaardigheden aanreiken die daarop volgende studies in het hoger onderwijs vereisen.

Zo willen we onze leerlingen voorbereiden om succesvol te kunnen leven en werken in onze toekomstige maatschappij. Hiertoe stellen we voor hen vijf kerndoelen voorop:

kennis

De leerlingen beschikken over een voldoende en brede basiskennis om succesvol hogere studies te kunnen aanvatten.

actief leren

De leerlingen kunnen met de verworven kennis actief en creatief aan de slag gaan in nieuwe kennisdomeinen en ze zijn in staat om zelf nieuwe kennis te creëren in vandaag nog onbestaande disciplines.

ik en wij

De leerlingen beschikken over de persoonlijke en sociale vaardigheden die nodig zijn om met zelfvertrouwen en met respect voor anderen hun plaats en geluk in een toekomstige maatschappij te vinden. 

allemaal digitaal

De leerlingen beschikken over de vaardigheden om optimaal gebruik te maken van digitale technologieën en ze beschikken over de wijsheid en het beoordelingsvermogen om op een verstandige manier met deze technologieën om te gaan. 

duurzaamheid

De leerlingen dragen zorg voor het milieu en voor hun omgeving en ze streven voor zichzelf en met anderen naar een duurzame samenleving.

We werken aan deze leer- en leefvaardigheden in een schoolomgeving waar het welbevinden van de leerling centraal staat en waar zorg, begeleiding, open communicatie, gelijkwaardigheid en wederzijds respect kernwaarden zijn.

Een omgeving waar leerlingen en leerkrachten graag samen leren en samen leven, conform de visie en waarden van het GO!

(*) Starten in de eerste graad A-stroom vereist een getuigschrift basisonderwijs.

terug naar de startpagina

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.