Site Overlay

Welzijnswetenschappen – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Welzijnswetenschappen zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen in de tweede graad en bereidt je voor op een specifiek aantal opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Filosofie
  • Wiskunde: uitgebreide statistiek
  • Biologie: fysiologie en anatomie van de mens
  • Chemie: classificatie en IUPAC-naamgeving van stoffen
  • Gedragswetenschappen
  • Sociale wetenschappen, meerbepaald sociale en humane wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociale aspecten van recht
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel vijfde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Econ. & financiële competenties 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Richtinggebonden vakken
Cultuurwetenschappen 4
Gedragswetenschappen 4
Filosofie 1
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Lessentabel zesde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
Richtinggebonden vakken
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 4
Filosofie 2
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 2

Voor alle klassen in de derde graad werken we in de loop van het schooljaar ook een project uit rond artistieke expressie.

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
  • Sociale gezondheidswetenschappen;
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
  • Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk;
  • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen).

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.