Site Overlay

Het KAZ zet in op flexwerking

Vanaf volgend schooljaar lanceren we binnen de complementaire uren van de tweede en de derde graad onze “flexwerking”. Binnen deze uren willen we focussen op individuele leerondersteuning en kan elke leerling een persoonlijk traject uitstippelen dat tegemoet komt aan zijn of haar nood aan remediëring voor bepaalde leerstofonderdelen, of aan de behoefte om uitdiepend en / of verbredend te werken voor bepaalde vakken.

Daarnaast willen we hen leercompetenties bijbrengen en hen zelfregulerende vaardigheden aanleren (bvb. goed kunnen plannen, zelfreflectie, …) zodat ze meer en meer de verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces kunnen opnemen.

Tijdens de eerste lesweek lichten we onze flexwerking in elk leerjaar toe zodat de leerlingen een zicht krijgen op wat mogelijk is binnen deze uren en hun persoonlijk traject kunnen voorbereiden.

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.