Site Overlay

Wetenschappen – eerste graad

Iets voor jou?

In de module Wetenschappen onderzoek je proefondervindelijk hoe de natuur in elkaar zit. Je leert meer over het menselijk lichaam, de planten- en dierenwereld.

Je leert werken in een labo en gaat er aan de slag gaan met het aanwezige materiaal, zoals proefbuisjes, pipetten, maatcilinders, petrischalen, de microscoop… 

Logische vervolgtrajecten in de tweede graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de module Wetenschappen kiest:

  • is geboeid door de lessen wereldoriëntatie uit de basisschool;
  • is begaan met de natuur en het milieu;
  • doet graag wetenschappelijke experimenten waarbij je kan meten en testen;
  • wil graag begrijpen hoe de natuur in elkaar zit.

terug naar ons aanbod

Wetenschappen in het eerste jaar

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. De basisvorming, die 28 lesuren omvat, is voor alle eerstejaars gelijk. Je vindt de vakken in de tabel hieronder.

De overige vier lesuren kan je zelf invullen volgens jouw eigen keuze en jouw interesses. Want wat je graag doet, doe je beter. Zo kies je twee modules van twee lesuren of één module van vier lesuren.

De module Wetenschappen kan je combineren met de modules Latijn, Ingenieu(r)s ontwerpen, Talen, Ondernemen of MenS. Combineer je de modules Wetenschappen en Ingenieu(r)s ontwerpen, dan kom je in onze STEM-opleiding terecht. 

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Beeld & muziek 2
Geschiedenis  1
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen  1
Techniek
Wiskunde 5
Taallabo
Engels  2
Frans  4
Nederlands  5

 

De modules
MenS
[ maatschappij & welzijn ]
Latijn
[ klassieke talen ]
 2 of 4
[ economie & organisatie ]  2
Talen
[ moderne talen & wetenschappen ]
 2
Wetenschappen
[ STEM-wetenschappen ]
 2
Ingenieu(r)s ontwerpen
[ STEM-technieken ]
 2

terug naar ons aanbod

Wetenschappen in het tweede jaar

Op het einde van het eerste jaar sta je opnieuw voor de keuze: kies je één van de modules die je volgde in het eerste jaar of wijk je uit naar een andere module? Het kan allemaal! In tegenstelling tot het eerste jaar, kies je nu slechts voor één module in plaats van twee. 

In het tweede jaar zijn vijf lesuren voorbehouden voor de module van jouw keuze. Ga je opnieuw voor de module Wetenschappen, dan kom je terecht in de basisoptie “STEM-wetenschappen”. Binnen deze basisoptie ga je verder op onderzoek binnen verschillende technisch- wetenschappelijke uitdagingen en ontdek je waar STEM belangrijk is. Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen en leert ideeën omzetten in een prototype.  

Basisvorming
Aardrijkskunde 1
Digitale competenties & burgerschapscompetenties 1
Economische & financiële competenties 1
Geschiedenis  2
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen  2
Ontwerp & realisatie (*)
Taallabo Frans 3
Taallabo Nederlands / Engels 6
Wiskunde 5
Basisoptie Wetenschappen 
Wetenschappen en onderzoek  3
Wetenschappelijk atelier  2

 

(*) Hier leggen we de link tussen de vakken beeld en techniek zodat de leerlingen in diverse projecten hun creatieve en technische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

 

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.