Site Overlay

Moderne talen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Moderne talen bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan.

Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands en maakt kennis met een nieuwe taal, het Duits. Je verwerft de nodige kennis van woordenschat en spraakkunst en meteen ook de nodige vaardigheden om succesvol schriftelijk en mondeling te kunnen communiceren.

Je bestudeert daarbij niet alleen de taal zelf, maar je verdiept je ook in de cultuur die verbonden is aan de Engels- Frans,- Nederlands- en Duitstalige wereld. Ook literatuur krijgt een uitgesproken plaats binnen jouw lespakket.

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richting Taal- & communicatiewetenschappen.

Trajectopties naar deze studierichting toe
Mogelijke vervolgtrajecten op het KAZ
 

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Moderne talen kiest:

 • heeft een brede talige en culturele interesse;
 • is hongerig naar vele talen;
 • spreekt graag meerdere vreemde talen;
 • is nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt;
 • wil weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is;
 • leest graag en staat open voor allerlei vormen van literatuur.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Burgerschap 1
Cultuur 1
Engels 4
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Duits 2
Communicatiewetenschappen 1
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

Voor de twee uur Keuzevak bieden we jou een hele waaier aan vakken aan. Meer daarover vind je hier.

Lessentabel vierde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Aardrijkskunde 2
Engels 4
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Duits 2
Communicatiewetenschappen 1
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1
Keuzevak
op basis van jouw interesses of van jouw vooruitzichten naar de derde graad toe 1

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen)
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement
 • Onderwijs

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.