Site Overlay

Moderne talen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Moderne talen bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan.

Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands en maakt kennis met een nieuwe taal, het Duits. Je verwerft de nodige kennis van woordenschat en spraakkunst en meteen ook de nodige vaardigheden om succesvol schriftelijk en mondeling te kunnen communiceren.

Je bestudeert daarbij niet alleen de taal zelf, maar je verdiept je ook in de cultuur die verbonden is aan de Engels- Frans,- Nederlands- en Duitstalige wereld. Ook literatuur krijgt een uitgesproken plaats binnen jouw lespakket.

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richting Taal- & communicatiewetenschappen.

Trajectopties naar deze studierichting toe
Mogelijke vervolgtrajecten op het KAZ

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Moderne talen kiest:

 • heeft een brede talige en culturele interesse;
 • is hongerig naar vele talen;
 • spreekt graag meerdere vreemde talen;
 • is nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt;
 • wil weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is;
 • leest graag en staat open voor allerlei vormen van literatuur.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Basisvorming
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Masterclass 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Duits 2
Engels 1
Frans 1
Nederlands 1
Keuzevak
In te vullen 2

We combineren de uren Engels, Frans en Nederlands uit het specifiek gedeelte met de resp. taalvakken uit de basisvorming. In de praktijk krijgt elk taalvak uit de basisvorming dus een extra uur bij.

Masterclass omvat in het eerste semester de thema’s burgerschap en cultuur en STEM en I.T. in het tweede semester.

Vanaf volgend schooljaar organiseren we voor alle derdes in de loop van het schooljaar ook twee projectdagen rond financiële en economische competenties.
Deze projectdagen schuiven met de onderwijsvernieuwing mee op en vinden vanaf september 2022 ook in het vierde jaar plaats.

Lessentabel vierde jaar

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek gedeelte
Duits 2
Engels 1
Frans 1
Nederlands 1
Keuzevak
In te vullen 2

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen)
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement
 • Onderwijs

terug naar ons aanbod