Site Overlay

Buiten de lessen om…

“Extra muros”

We zijn er van overtuigd dat er ook naast de dagelijkse klassetting en buiten de campus heel wat te leren valt. Meer nog, de extra-murosactiviteiten vormen een mooie aanvulling op de lessen in de klas. Zo liggen een aantal uitstappen met een pedagogische insteek jaarlijks vast en nemen we deel aan verschillende wedstrijden rond talen, wetenschappen en ondernemen. Uiteraard gaan we ook graag in op eenmalige leerzame en interessante gelegenheden die zich voordoen, zoals tentoonstellingen.

Cultuur en sport op school

Sportieve uitdagingen en projecten rond gezondheid en welbevinden maken ook deel uit van onze jaarplanning. Als culturele vaste waarden binnen de school organiseren we tweejaarlijks onze talentenjacht KAZóòM en een zelf geschreven en geregisseerd toneelstuk van ons toneelgezelschap KoerAZjeu.

Partners en intellectuele sponsors

In samenwerking met hogescholen, universiteiten, bedrijven en culturele organisaties brengen we onze leerlingen in contact met de laatste wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast kunnen we beroep doen op een heel gevarieerd gezelschap van intellectuele sponsors. Dit zijn mensen uit de academische wereld en de bedrijfswereld die zich engageren voor onze leerlingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een bedrijfsbezoek of een les als gastdocent.

Stages en werkplekleren

De leerlingen van het laatste jaar Humane wetenschappen, Secretariaat-talen en Boekhouden-informatica krijgen binnen hun lessenpakket de gelegenheid om stage te lopen in Zottegemse bedrijven en openbare instellingen. Voor de leerlingen van het laatste jaar Sociaal-technische wetenschappen organiseren we werkplekleren.

GWP (geïntegreerde werkperiode)

De GWP’s zijn een vaste waarde op het KAZ en vinden plaats tijdens de schooldagen. De GWP voor de eerstejaars is vooral op gericht op kennismaking tussen de leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Via teambuilding-activiteiten

Met de overige GWP-projecten bieden we onze vierdes en de zesdejaars een leuke maar bovenal leerrijke ervaring, die in het teken staat van de cultuur en de geschiedenis van de gekozen bestemming. De leerlingen bereiden deze GWP actief voor binnen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, Latijn… aan de hand van theoretische en praktische taken.

Internationale projecten

Tot slot gaan we ook buiten onze landsgrenzen aan de slag. We gaan in het kader van verschillende Erasmusprojecten regelmatig partnerschappen en uitwisselingen aan met scholen uit heel Europa.

Na de twee succesvol afgeronde projecten “Innovative generation” en “Hum@net” nemen we nu – samen met zeven andere Europese landen – deel aan het meerjarenproject “It’s Time” met als thema duurzaamheid, meer specifiek gaat het over verantwoord produceren en consumeren in ons dagelijks leven, denk maar aan mode, voeding en energie.

Volg mee wat er leeft

Naast de “vaste waarden” van hierboven organiseren we doorheen het schooljaar regelmatig vakgebonden en vakoverschrijdende activiteiten en projecten die bijdragen tot de algemene vorming van onze leerlingen. Voor de meest recente gebeurtenissen kunt u ook steeds terecht op onze Facebookpagina.

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.