Site Overlay

Moderne talen-wetenschappen – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Moderne talen-wetenschappen zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Natuurwetenschappen in de tweede graad en bereidt je voor op een sterk wetenschappelijk en wiskundige studierichting in het hoger onderwijs, maar ook op een brede waaier aan opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Algemene taalaspecten binnen het Nederlands, Frans, Engels en Duits: taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving & taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden
 • Landeskunde (binnen het vak Duits)
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
 • Uitgebreide biologie
 • Uitgebreide chemie
 • Uitgebreide aardwetenschappen
 • Uitgebreide fysica
 • Onderzoeksvaardigheden binnen de
  wetenschappen
 • Labo
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel vijfde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Econ. & financiële competenties 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Richtinggebonden vakken
Duits 2
Taalwetenschap 1
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Lessentabel zesde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Academische vaardigheden (1) 1
Biologie 1
Chemie 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Richtinggebonden vakken
Duits 3
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Voor alle klassen in de derde graad werken we in de loop van het schooljaar ook een project uit rond artistieke expressie.

(1) We begeleiden de leerlingen intensief bij hun leerproces doorheen alle jaren en bij alle vakken. In het zesde jaar leggen we de focus op academische vaardigheden. We bieden dit aan als een extra uur gekoppeld aan het vak Geschiedenis & burgerschap. 

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies);
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling;
 • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen;
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde;
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication).
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie;
 • Gezondheidszorg;
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement);
 • Onderwijs.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.