Site Overlay

Latijn-wetenschappen – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Latijn-wetenschappen zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Latijn in de tweede graad en bereidt je voor op een sterk wetenschappelijk en wiskundige studierichting in het hoger onderwijs, maar ook op een brede waaier aan opleidingen waarin taal, cultuur, geschiedenis en samenleving centraal staan.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Historisch en cultureel bewustzijn
 • Klassieke talen (Latijn): taalsystematiek, literatuur en cultuurgeschiedenis
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen
 • Uitgebreide biologie
 • Uitgebreide chemie
 • Uitgebreide aardwetenschappen
 • Uitgebreide fysica
 • STEM: Onderzoeksvaardigheden wetenschappen
 • Labo
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel

Gezien we deze richting in het vijfde jaar pas aanbieden vanaf september 2023 ligt de precieze uurindeling nog niet vast. De lessentabellen worden binnenkort beschikbaar gesteld.

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde (Klassieke Talen), Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen;
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling;
 • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen;
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen;
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen;
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Architectuur, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie;
 • Gezondheidszorg;
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk;
 • Onderwijs.

terug naar ons aanbod