Site Overlay

KAZ wordt gevraagd aan de infostand…

Hier ben je op de juiste plaats om onze brochures of het schoolreglement in te kijken:

infomagazines en -brochures

Snuister eens rond in ons informatiecentrum en bekijk of download onze infobrochures (in pdf-formaat):

brede basiszorg

De onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan centraal en hiervoor zetten we sterk in op een brede basiszorg. Je kan de uitgeschreven versie nalezen via deze link.

Leerlingen voor wie deze brede basiszorg niet volstaat kunnen in de verhoogde zorg terecht komen. De aanvraag kan gebeuren door de leerling zelf, een ouder of een leerkracht. Na deze aanvraag zal de leerlingenbegeleiding met de verschillende partners in overleg gaan om te bepalen welke verhoogde zorg er eventueel kan opgestart worden.

ons schoolreglement

Ook het KAZ-schoolreglement kan je helemaal online raadplegen. Een PDF-versie van de laatste versie van het reglement vind je hier.

terug naar de startpagina