Site Overlay

KAZ wordt gevraagd aan de infostand…

Hier ben je op de juiste plaats om onze brochures of het schoolreglement in te kijken:

infomagazines en -brochures

Snuister eens rond in ons informatiecentrum en bekijk of download onze infobrochures (in pdf-formaat):

brede basiszorg

De onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan centraal en hiervoor zetten we sterk in op een brede basiszorg. Je kan de uitgeschreven versie nalezen via deze link.

Leerlingen voor wie deze brede basiszorg niet volstaat kunnen in de verhoogde zorg terecht komen. De aanvraag kan gebeuren door de leerling zelf, een ouder of een leerkracht. Na deze aanvraag zal de leerlingenbegeleiding met de verschillende partners in overleg gaan om te bepalen welke verhoogde zorg er eventueel kan opgestart worden.

Robin-school

Stichting Robin bouwde een duurzaam systeem uit waarmee zij – in samenwerking met de scholen – gezinnen in armoede wil helpen om de schoolfacturen voor hun kinderen te betalen. Alle info voor ouders vind je onder de link achter het Robin-logo.

Ook het KAZ is een Robin-school. Je kan steeds bij onze leerlingenbegeleiders terecht, zij zoeken voor elk individueel probleem een gepaste oplossing. Ga gerust bij hen langs…

schoolorganigram

Bij wie kan je terecht? Raadpleeg ons organigram. De contactgegevens van deze medewerkers vind je op onze contactpagina.

ons schoolreglement

Ook het KAZ-schoolreglement (2023-2024) kan je helemaal online raadplegen. Een PDF-versie van dit reglement vind je hier.

terug naar de startpagina

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.