Site Overlay

Humane wetenschappen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Humane wetenschappen bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Je bestudeert het gedrag en de cultuuruitingen van de mens binnen onze samenleving.

In gedragswetenschappen onderzoek je het gedrag van de mens als individu en in groep. Je leert hierbij onder meer hoe en waarom mensen ontwikkelen, communiceren en functioneren binnen verschillende socio-culturele groepen.

Binnen uitgebreide filosofie (in het derde jaar) ga je dieper in op filosofische begrippen zoals moreel dilemma, het goede, intentie, verantwoordelijkheid, geluk, waarden en normen, universalisme en relativisme, levenskunst, legaal en legitiem. Je leert er gedachte-experimenten uitvoeren en bestudeert casussen. 

Binnen kunstbeschouwing (in het vierde jaar) analyseer je kunstuitingen uit verschillende kunststromingen, periodes en samenlevingen, en maak je kennis met kenmerkende kunsthistorische elementen zoals schoonheidsidealen, vakmanschap, het artistiek parcours, de rol van het bovennatuurlijke, abstractieniveaus, economische waarde, de aandacht voor de vorm, de mate van weerspiegeling of vervreemding van de maatschappij,… 

In de richting Humane wetenschappen ligt de nadruk op een wetenschappelijke benadering. Er wordt heel wat abstracte leerstof en theorieën aangebracht die jou helpen om mens en maatschappij te begrijpen. Die theoretische kaders leer je ook toepassen op actuele kwesties en je eigen leefwereld. Naast kennisvergaring zijn de onderzoeksvaardigheden heel belangrijk. Je leert aan literatuuronderzoek doen en leert enquêtes, interviews en observaties op te stellen en af te nemen.  

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richtingen humane wetenschappen en welzijnswetenschappen.

Logische vooropleiding in de eerste graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Humane wetenschappen kiest:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
 • is in staat tot abstract denken;
 • is in staat om argumenten gestructureerd te verwoorden;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Burgerschap 1
Cultuur 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Cultuurwetenschappen 1
Gedragswetenschappen 3
Filosofie 2
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

Voor de twee uur Keuzevak bieden we jou een hele waaier aan vakken aan. Meer daarover vind je hier.

Lessentabel vierde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Specifiek pakket
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 2
Kunstbeschouwing 2
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1
Keuzevak
op basis van jouw interesses of van jouw vooruitzichten naar de derde graad toe 1

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)

 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen;
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen;
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen;
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)

 • Gezondheidszorg;
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk, Onderwijs;
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen);
 • Journalistiek, Communicatiemanagement.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.