Site Overlay

Economie-moderne talen – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Economie-moderne talen zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Economische wetenschappen en bereidt je voor op een economische richting in het hoger onderwijs, maar ook op een brede waaier aan opleidingen waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan.

Het vak Economie bieden we trouwens – vrijblijvend – ook in het Engels aan als CLIL-vak.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

 • Historisch en cultureel bewustzijn
 • Moderne talen, meerbepaald de aspecten sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten, taalverwerving en taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden
 • Voor de talen Nederlands, Frans, Engels en Duits: taalsystematiek, literatuur, communicatieve vaardigheden
 • Duits: Landeskunde
 • Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie
 • Algemene economie
 • Bedrijfswetenschappen en recht
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel vijfde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Econ. & financiële competenties 1
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis & burgerschap 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Richtinggebonden vakken
Economie (met optie CLIL) 3
Duits 2
Taalwetenschap 1
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Lessentabel zesde jaar

Gemeenschappelijke vakken
Aardrijkskunde 1
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis & burgerschap 3
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Richtinggebonden vakken
Economie (met optie CLIL) 3
Bedrijfswetenschappen (met optie CLIL) 2
Duits 3
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1

Voor alle klassen in de derde graad werken we in de loop van het schooljaar ook een project uit rond artistieke expressie.

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies);
 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen;
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen;
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
 • Onderwijs;
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.