Site Overlay

Economische wetenschappen – tweede graad

Iets voor jou?

De studierichting Economische wetenschappen bereidt je voor op een economische en sterk wiskundige richting in het hoger onderwijs. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een uitgebreid pakket economie en een pakket gevorderde wiskunde aan bod.  

Deze studierichting is uitermate geschikt voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

In economie verkrijg je onder andere inzicht in het economisch mechanisme met haar verschillende entiteiten (de consument, de producent, de financiële instellingen,…), in de marktwerking en in internationale economische relaties. Het vak Economie bieden we trouwens – vrijblijvend – ook in het Engels aan als CLIL-vak.

In bedrijfswetenschappen en recht leer je over de belangrijkste ondernemingsvormen en courante bedrijfsverrichtingen. 

De richting Economische wetenschappen is bovendien een geknipte richting voor wiskundige bollebozen. Met 5 uur wiskunde per week word je uitgedaagd om niet alleen de basisleerstof onder de knie te krijgen, maar leer je vraagstukken en toepassingen uit verschillende domeinen correct aanpakken.

Naar de derde graad toe vindt deze studierichting inhoudelijk een vervolg in de richtingen Economie-wiskunde, Bedrijfswetenschappen en Economie-Moderne Talen.

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling die de aso-studierichting Economische wetenschappen kiest:

  • heeft een brede algemene interesse;
  • heeft een goede wiskundige basis;
  • is geboeid door de economische actualiteit en bereid om analytisch en kritisch te willen nadenken;
  • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
  • kan zelfstandig problemen aanpakken en is bereid om na te denken over actuele economische, sociale en culturele verschijnselen;
  • heeft zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid;
  • beschikt over heel wat doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;
  • heeft een studiehouding die gericht is op het begrijpend studeren van de leerstof.

terug naar ons aanbod

Lessentabel derde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Burgerschap 1
Cultuur 1
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 3
Nederlands 4
Toegepaste informatica 1
Wiskunde 5
Specifiek pakket
Economie (met optie CLIL) 2
Bedrijfswetenschappen (met optie CLIL) 2
Informaticawetenschappen 1
Keuzevak
Dat kies je zelf! 2

Voor de twee uur Keuzevak bieden we jou een hele waaier aan vakken aan. Meer daarover vind je hier.

Lessentabel vierde jaar

Gemeenschappelijk pakket
Aardrijkskunde 2
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst / zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
Specifiek pakket
Economie (met optie CLIL) 2
Bedrijfswetenschappen (met optie CLIL) 3
Flexwerking
gericht op remediëring, op uitdiepend werken en / of op verbredend werken 1
Keuzevak
op basis van jouw interesses of van jouw vooruitzichten naar de derde graad toe 1

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Het brede aanbod van vervolgopleidingen in hoger onderwijs wordt mee bepaald door jouw studiekeuze in de derde graad. Neem daarom eens een kijkje bij de onderstaande richtingen:

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.