Site Overlay

Taal- & communicatiewetenschappen – derde graad

Iets voor jou?

De studierichting Taal- & communicatiewetenschappen zal vanaf het schooljaar 2023-2024 inhoudelijk aansluiten op de richting Moderne talen en bereidt je voor op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waarin taal, cultuur en communicatie centraal staan.

In de derde graad gaan we dieper in op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Historisch en cultureel bewustzijn
  • Moderne talen, meerbepaald de aspecten sociolingu├»stiek m.i.v. interculturele aspecten, taalverwerving en taalontwikkeling en communicatieve vaardigheden
  • Voor de talen Nederlands, Frans, Engels en Duits: taalsystematiek, literatuur, communicatieve vaardigheden
  • Voor de talen Frans en Engels: pragmatiek
  • Duits: Landeskunde
Logische vooropleiding in de eerste graad
Corresponderende optie in de tweede graad

terug naar ons aanbod

Lessentabel

Gezien we deze richting in het vijfde jaar pas aanbieden vanaf september 2023 ligt de precieze uurindeling nog niet vast. De lessentabellen worden binnenkort beschikbaar gesteld.

terug naar ons aanbod

Vervolgopleidingen in het hoger onderwijs

Universitaire opleidingen (academische bachelor / master)
  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies);
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen);
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
Hogeschoolopleidingen (professionele bachelor)
  • Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement;
  • Onderwijs.

terug naar ons aanbod