Site Overlay

Doe je eigen ding!

Al verschillende jaren krijgen de leerlingen inde derde graadde mogelijkheid om enkele uren in te vullen met een vak naar keuze. De reacties op dit aanbod zijn elk jaar opnieuw heel positief.

Daarom kozen we bij het doorvoeren van de onderwijsvernieuwing in de tweede graad om nog een stapje verder te gaan en ook aan onze leerlingen van het derde en het vierde jaar twee uur keuzevak aan te bieden. De vakken waaruit zij dit schooljaar kunnen kiezen, staan hieronder opgesomd, meer duiding bij dit aanbod vind je in deze brochure.

  • Beeldatelier
  • Beeld en video
  • Discover it
  • Ecologisch tuinieren
  • Healthy lifestyle
  • Let’s dance!
  • Repair shop
  • Start to cook
  • Survival
  • Verpleegkunde

Elk van de vakken uit de lijst hierboven loopt voor een half jaar, met een wissel op het einde van januari. Je kiest dus op basis van jouw interesses voor de beide semesters een vak.

Het aanbod aan keuzevakken kan per jaar variëren. Begin september stellen we de keuzevakken in alle klassen voor. Nadien kan je ons via een keuzeformulier laten weten welke vakken je kiest.

Aanbod keuzevakken in de derde graad

In de lessentabellen van de derde graad aso zitten twee complementaire uren vervat. Deze vullen we sinds enkele jaren in met een aanbod aan keuzevakken.

De jaarvakken vullen deze twee uur voor het hele schooljaar, de semestervakken lopen slechts over een half jaar. Bij deze laatste dien je dus voor elk van beide semesters een vak te kiezen.

Deze links leiden naar meer informatie over het aanbod in het vijfde jaar en in het zesde jaar.

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.