Site Overlay

MenS – eerste graad

Iets voor jou?

MenS staat voor Mens en Samenleving. In deze module sta je dan ook stil bij de rol van elk individu in onze maatschappij.

Je gaat daarbij projectmatig en creatief aan de slag rond actualiteit, cultuur, gedrag, communicatie, het menselijk lichaam en gezondheid.

Je leert een eigen onderbouwde en kritische mening te vormen en met een open blik naar anderen te kijken. Je voert onderzoek naar (de oorsprong van) het gedrag van mensen en je leert hoe je met hen in dialoog gaat.

Een gezonde levensstijl, zowel geestelijk als lichamelijk, staat voorop.

Hier vind je een presentatie met meer informatie over de module MenS.

Logische vervolgtrajecten in de tweede graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting MenS:

  • is creatief en vindt het leuk om de dingen op een andere manier te bekijken;
  • is gefascineerd door kunst en cultuur;
  • is begaan met wat er in de wereld gebeurt en volgt de actualiteit;
  • is geïnteresseerd in de manier waarop mensen zich gedragen in bepaalde situaties of tegenover anderen;
  • wil meer leren over het menselijk lichaam en wat belangrijk is om gezond te blijven;
  • vindt het boeiend om te zien hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze communiceren via taal en via hun gedrag;
  • staat steeds klaar voor iedereen, helpt graag anderen en biedt met plezier een luisterend oor;
  • vindt gezonde voeding en een gezonde levensstijl belangrijk.

terug naar ons aanbod

MenS in het eerste jaar

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. De basisvorming, die 28 lesuren omvat, is voor alle eerstejaars gelijk. Je vindt de vakken in de tabel hieronder.

De overige vier lesuren kan je zelf invullen volgens jouw eigen keuze en jouw interesses. Want wat je graag doet, doe je beter. Zo kies je twee modules van twee lesuren of één module van vier lesuren.

De module MenS kan je combineren met de modules Wetenschappen, Latijn, Talen of Ondernemen

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Beeld & muziek 2
Geschiedenis  1
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen  1
Techniek
Wiskunde 5
Taallabo
Engels  2
Frans  4
Nederlands  5

 

De modules
MenS
[ maatschappij & welzijn ]
Latijn
[ klassieke talen ]
 2 of 4
Ondernemen
[ economie & organisatie ]
 2
Talen
[ moderne talen & wetenschappen ]
 2
Wetenschappen
[ STEM-wetenschappen ]
 2
Ingenieu(r)s ontwerpen
[ STEM-technieken ]
 2

MenS in het tweede jaar

Op het einde van het eerste jaar sta je opnieuw voor de keuze: kies je één van de modules die je volgde in het eerste jaar of wijk je uit naar een andere module? Het kan allemaal! In tegenstelling tot het eerste jaar, kies je nu slechts voor één module in plaats van twee. 

In het tweede jaar zijn vijf lesuren voorbehouden voor de module van jouw keuze. Ga je opnieuw voor de module MenS, dan kom je terecht in de basisoptie “Maatschappij en welzijn”. In deze module onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert wat gezonde en persoonlijke leefstijl is en je oefent jouw sociale en communicatieve vaardigheden. 

De lessentabellen voor het tweede jaar zullen pas gelden na het voltooien van het vernieuwde eerste jaar, dus vanaf het schooljaar 2022-2023. De precieze uurindeling ligt dan ook nog niet vast. Zodra deze definitief zijn stellen we de lessentabellen hier beschikbaar.

Wie volgend schooljaar (2021-2022) instapt in het tweede jaar, vindt hier een overzicht van onze studierichtingen.

terug naar ons aanbod