Site Overlay

MenS – eerste graad

Iets voor jou?

MenS staat voor Mens en Samenleving. In deze module sta je dan ook stil bij de rol van elk individu in onze maatschappij.

Je gaat daarbij projectmatig en creatief aan de slag rond actualiteit, cultuur, gedrag, communicatie, het menselijk lichaam en gezondheid.

Je leert een eigen onderbouwde en kritische mening te vormen en met een open blik naar anderen te kijken. Je voert onderzoek naar (de oorsprong van) het gedrag van mensen en je leert hoe je met hen in dialoog gaat.

Een gezonde levensstijl, zowel geestelijk als lichamelijk, staat voorop.

Logische vervolgtrajecten in de tweede graad
Aansluitende opties in de derde graad

terug naar ons aanbod

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting MenS:

  • filosofeert over de dingen en vindt het leuk om zaken vanuit verschillende visies te bekijken;
  • is gefascineerd door kunst en culturen;
  • is begaan met wat er vroeger in de wereld gebeurde en volgt de actualiteit;
  • is geïnteresseerd in de manier waarop mensen zich gedragen in bepaalde situaties of tegenover anderen;
  • wil meer leren over hoe je een goede tekst kan schrijven;
  • is meevoelend en biedt met plezier een luisterend oor;

terug naar ons aanbod

MenS in het eerste jaar

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. De basisvorming, die 28 lesuren omvat, is voor alle eerstejaars gelijk. Je vindt de vakken in de tabel hieronder.

De overige vier lesuren kan je zelf invullen volgens jouw eigen keuze en jouw interesses. Want wat je graag doet, doe je beter. Zo kies je twee modules van twee lesuren of één module van vier lesuren.

De module MenS kan je combineren met de modules Wetenschappen, Latijn, Talen of Ondernemen

Basisvorming
Aardrijkskunde 2
Beeld & muziek 2
Geschiedenis  1
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen  1
Techniek
Wiskunde 5
Taallabo
Engels  2
Frans  4
Nederlands  5

 

De modules
MenS
[ maatschappij & welzijn ]
Latijn
[ klassieke talen ]
 2 of 4
Ondernemen
[ economie & organisatie ]
 2
Talen
[ moderne talen & wetenschappen ]
 2
Wetenschappen
[ STEM-wetenschappen ]
 2
Ingenieu(r)s ontwerpen
[ STEM-technieken ]
 2

terug naar ons aanbod

MenS in het tweede jaar

Op het einde van het eerste jaar sta je opnieuw voor de keuze: kies je één van de modules die je volgde in het eerste jaar of wijk je uit naar een andere module? Het kan allemaal! In tegenstelling tot het eerste jaar, kies je nu slechts voor één module in plaats van twee. 

In het tweede jaar zijn vijf lesuren voorbehouden voor de module van jouw keuze. Ga je opnieuw voor de module MenS, dan kom je terecht in de basisoptie “Maatschappij en welzijn”. In deze module onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert wat gezonde en persoonlijke leefstijl is en je oefent jouw sociale en communicatieve vaardigheden. 

Basisvorming
Aardrijkskunde 1
Digitale competenties & burgerschapscompetenties 1
Economische & financiële competenties 1
Geschiedenis  2
Godsdienst of niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen  2
Ontwerp & realisatie (*)
Taallabo Frans 3
Taallabo Nederlands / Engels 6
Wiskunde 5
Basisoptie MenS
MenS  5

 

(*) Hier leggen we de link tussen de vakken beeld en techniek zodat de leerlingen in diverse projecten hun creatieve en technische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

 

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.