Site Overlay

derde graad

algemeen secundair onderwijs (aanbod 2021-2022)

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 voeren we in het derde jaar ons vernieuwde aanbod in volgens de bepalingen van de onderwijshervorming. Het volgende schooljaar trekken we deze hervorming verder door naar het vierde jaar, dus pas vanaf september 2023 vindt de onderwijsvernieuwing ingang in het vijfde jaar.

Het onderstaande aanbod geldt met andere woorden voor wie in de derde graad instroomt tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Meer informatie over de studieprofielen en de keuzevakken die bij dit aanbod horen vind je onder de lessentabellen.

Basisvorming
 
Wetenschappen-wiskunde
Latijn-wiskunde
Economie-wiskunde
Latijn-wetenschappen
Economie-wetenschappen
Moderne talen-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Humane wetenschappen
Aardrijkskunde 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Engels 2 2 2 3 2 3 3 3 2
Frans 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen             2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4

4

Wiskunde 7 7 7 4 4 4 3 3 3
 
 
Specifieke vakken
 
Wetenschappen-wiskunde
Latijn-wiskunde
Economie-wiskunde
Latijn-wetenschappen
Economie-wetenschappen
Moderne talen-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Humane wetenschappen

Biologie

2 1 1 1 1 1      
Chemie 2 1 1 2 2 2      
Cultuurwetenschappen                 3 / 4
Duits           3 3 3  
Economie     4   4     4  
Fysica 2 1 1 2 2 2      
Gedragswetenschappen                 4 / 3
Latijn   4   4     4    
Sociale studie                 1
Seminarie economie     1   1     1  
Seminarie klassieke studies   1   1     1    
Keuzevak 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
 

profileringen derde graad aso

Om jou te helpen bij je studiekeuze vind je hieronder een profilering van onze studierichtingen.

Alle bovenstaande profielen gebundeld vind je hier.

keuzevakken derde graad aso (aanbod 2021-2022)

In de derde graad van onze aso-richtingen bieden we de leerlingen de kans om zelf een of enkele vakken te kiezen.  Sommige vakken vullen de keuze-uren voor het hele schooljaar, andere voor een semester. Hier vindt u meer informatie over de CA-invulling voor de vijfdes en hier voor de zesdes.

terug naar ons aanbod

Copyright © 2024 GO! atheneum Zottegem. All Rights Reserved.