Site Overlay

tweede jaar van de tweede graad

algemeen secundair onderwijs (aanbod 2021-2022)

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 voeren we in het derde jaar ons vernieuwde aanbod in volgens de bepalingen van de onderwijshervorming. In september 2022 trekken we deze hervorming verder door naar het vierde jaar. Dit aanbod geldt met andere woorden enkel nog voor wie in het vierde jaar instroomt tijdens het komende schooljaar 2021-2022.

Voor informatie over de studieprofielen bij dit aanbod kan je de kolomkop van jouw voorkeur aanklikken. Een overzicht van alle profielen vind je hier

Basisvorming
 
Wetenschappen module STEM
Wetenschappen module talen
Latijn module wiskunde
Latijn module talen
Grieks-Latijn (nieuw!)
Economie mod. wiskunde (CLIL!)
Economie module talen (CLIL!)
Humane wetenschappen

Aardrijkskunde

1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 2 2 1 1 1 1 1 1
Chemie 2 2 2 1 1 2 1 1
Engels 3 4 3 4 3 3 4 3
Frans 3 5 3 5 3 3 5 4
Fysica 2 2 2 1 1 2 1 1
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 5 5 5 4 4 5 4 4
 
 
Specifieke vakken
 
Wetenschappen module STEM
Wetenschappen module talen
Latijn module wiskunde
Latijn module talen
Grieks-Latijn (nieuw!)
Economie mod. wiskunde (CLIL!)
Economie module talen (CLIL!)
Humane wetenschappen
Cultuurwetenschappen               2
Economie (met de optie CLIL)            4  
Gedragswetenschappen               2
Grieks         4      
Latijn     4  4      
 
 
Complementair gedeelte
 
Wetenschappen module STEM
Wetenschappen module talen
Latijn module wiskunde
Latijn module talen
Grieks-Latijn (nieuw!)
Economie mod. wiskunde (CLIL!)
Economie module talen (CLIL!)
Humane wetenschappen
Cultuur (i.s.m. academies)               3
Duits   1   1     1  
Informaticawetenschappen   1     1    
Seminarie humane wetenschappen               1
STEM  3              
 
 

terug naar ons aanbod