Eerste graad

het eerste jaar

Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit betekent dat men tracht hen zo weinig mogelijk in een bepaalde, nu reeds beperkende, richting te sturen. De gemeenschappelijke vorming bedraagt dan ook 25 uur op een totaal van 32.

Tijdens drie “PLUS”-uren organiseren we extra begeleiding voor de leerlingen van het eerste jaar. Elke leerling kan tijdens de PLUS-uren bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen en kan hierbij beroep doen op leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands die ter beschikking zijn. Verder voorzien we in deze uren lessen rond “leren leren” en burgerzin.

Sinds enkele jaren hebben we er op onze campus te Zottegem voor gekozen om de vier resterende uren modulair in te vullen. We splitsen ze op in modules van twee uur, waaruit de leerlingen op basis van hun interesses een keuze kunnen maken. Elke leerling kiest 2 modules van 2 uur uit het aanbod: Latijn, cultuur, wetenschappen, technologie, talen, ondernemen en zorg. U vindt de combinaties in onderstaand overzicht, in de grote cirkel.

 

mod1

Op de campus te Herzele zijn we vanaf dit schooljaar gestart met een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken. Een kernteam van drie leerkrachten zal instaan voor de cluster wetenschappen/techniek, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur vakdoorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis aan.

Verder voorzien we op twee namiddagen BUB-les, tijd waarin de leerling onder begeleiding leerinhouden verder kan uitdiepen of bijschaven, afhankelijk van zijn noden. Zo doorloopt elke leerling zijn eigen traject.

Tot slot blijft er nog vier uur in te vullen. Daarvoor kiest elke leerling uit drie opties van telkens 4 uur: Latijn, Project en Sport.

 

het tweede jaar

Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het tweede jaar zal dus in principe minder ‘keuzemoeilijkheid’ met zich meebrengen. De gemeenschappelijke basis daalt tot 26 uur en het keuzegedeelte wordt uitgebreid tot 6 uur. Onderstaand schema biedt een overzicht van het aanbod op de beide campussen.

mod2