Eerste graad

het eerste jaar

Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit betekent dat we ernaar streven hen zo weinig mogelijk in een bepaalde, nu reeds beperkende, richting te sturen.

Daarom gaat 28 van de 32 uur naar de basisvorming en de PLUS-uren. Tijdens deze PLUS-uren organiseren we extra begeleiding voor de leerlingen van het eerste jaar. Elke leerling kan tijdens de PLUS-uren bepaalde leerinhouden zelfstandig herbekijken of uitdiepen op eigen tempo. De leerlingen hebben hiertoe een chromebook ter beschikking en kunnen op elk moment terecht bij de leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands.

Naast deze basisvorming kan de leerling nog vier uur zelf invullen. Elke leerling kiest daartoe twee modules van twee uur op basis van zijn of haar interesses. We bieden als modules Latijn, cultuur, wetenschappen, technologie, talen, ondernemen en zorg aan. Voor Latijn is nog steeds een dubbele module voorzien (4 uur Latijn).

U vindt de lessentabel voor het eerste jaar onder deze link, de mogelijke combinaties van de modules vindt u in onderstaand overzicht. 

het tweede jaar

Ook in het tweede jaar vertrekken we van de vakken uit de basisvorming en vullen we die aan met PLUS-uren voor Nederlands, Frans en Engels, samen goed voor een lestijdenpakket van 25 uur.

Daarnaast kiest iedere leerling een specifiek lessenpakket van 5 uur dat gelinkt is aan een van onze modules. Bovendien zetten we gedurende twee lestijden extra in op differentiatie.

Op die manier linken we dit aanbod met de structuur van het eerste jaar en bereiden we tegelijk de leerlingen voor op de tweede graad. 

De lessentabel voor het tweede jaar vindt u hier, een overzicht van de richtingen in het tweede jaar vindt u hieronder.

Dit module-aanbod is gelinkt aan de volgende basisopties van de nieuwe onderwijsstructuur:

 • Latijn
 • Talen
 • STEM
 • Techno
 • Ondernemen
 • Zorg
 • Cultuur
 • Klassieke talen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • STEM-wetenschappen
 • STEM-technieken
 • Economie & organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Maatschappij en welzijn

de KAZ-klas: het atheneum Zottegem op de campus GO! Herzele

Op de campus te Herzele werken we sinds enkele jaren met een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken. Een kernteam van drie leerkrachten zal instaan voor de cluster wetenschappen/techniek, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur vakdoorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis aan. 

Meer informatie over de werking van de KAZ-klas, onze KAZ-afdeling op de campus van GO! Herzele, vindt u onder deze link