Ondersteuning Nederlands [ eerstejaars ]

Taalscreening

Inzicht verwerven in de individuele taalbeheersing behoort tot de doelstellingen van ons talenbeleid. Daarom worden alle eerstejaars door middel van genormeerde testen gescreend.
In de loop van de eerste schooldagen leggen alle eerstejaars tijdens één lesuur Nederlands een spellingproef af. Dit betreft een woorddictee zonder voorbereiding. Het resultaat ervan is geen rapportcijfer, maar een indicatie of een individuele leestest nodig is.

Verder voorzien we het hele schooljaar lang in het lessenrooster drie lesuren “PLUS”-uren waarin we extra begeleiding bieden voor de leerlingen van het eerste jaar. Elke leerling kan tijdens de PLUS-uren bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen en kan hierbij beroep doen op de leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands die ter beschikking zijn. Tijdens de PLUS-uren voorzien we ook lessen rond “leren leren” en burgerzin.

Leren Leren

Om leerlingen bij hun leerproces te begeleiden en hun kansen op slagen te verhogen, organiseren de klastitularissen workshops waarin studietechnieken uitgelegd en geoefend worden. Tijdens de GWP ontvangen alle leerlingen een syllabus en wordt van start gegaan met de eerste workshop. Deze behandelt: een week- en dagplanning opstellen, de boekentas maken, orde en organisatie. De andere sessies vinden tijdens de PLUS-uren plaats.

In ons streven naar een permanente leerzorg, hebben wij uw medewerking nodig. Wij dringen erop aan dat de leerlingen tijdens deze lestijden de vereiste benodigdheden (handboek, map, syllabus, kladschrift, voorbereiding) meebrengen.