Ondersteuning wiskunde

Eerste jaar
Tijdens de eerste schoolweek wordt bij uw zoon/dochter, leerling van het eerste jaar een steekproef afgenomen om een zicht te krijgen op zijn/haar basiskennis uit het lager onderwijs betreffende getallenleer en meetkunde. Leerlingen die hiermee problemen hebben, kunnen daardoor snel ondersteund worden. Deze begeleiding gebeurt in de eerste plaats door de vakleerkracht.

Verder voorzien we in het lessenrooster drie lesuren “PLUS”-uren waarin we extra begeleiding bieden voor de leerlingen van het eerste jaar. Elke leerling kan tijdens de PLUS-uren bepaalde leerinhouden herbekijken of uitdiepen en kan hierbij beroep doen op de leerkrachten wiskunde, Frans en Nederlands die ter beschikking zijn. Tijdens de PLUS-uren voorzien we ook lessen rond “leren leren” en burgerzin.

Leren Leren eerste jaar
Om leerlingen bij hun leerproces te begeleiden en hun kansen op slagen te verhogen, organiseren de klastitularissen voor de leerlingen van het eerste jaar workshops waarin studietechnieken uitgelegd en geoefend worden. Tijdens de GWP voor de eerstejaars ontvangen alle leerlingen een syllabus en wordt van start gegaan met de eerste sessie. Deze behandelt o.a. een week- en dagplanning opstellen, de boekentas maken, orde en organisatie. De andere sessies vinden tijdens de PLUS-uren plaats.

Tweede jaar t.e.m. zesde jaar
Daarnaast voorzien wij eveneens mogelijke ondersteuning wiskunde voor de leerlingen vanaf het tweede tot en met het zesde jaar. De daarvoor voorziene dag wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.

In ons streven naar een permanente leerzorg, hebben wij uw medewerking nodig. Wij dringen erop aan dat de leerlingen tijdens deze lestijden de vereiste benodigdheden (handboek, map, syllabus, kladschrift, voorbereiding) meebrengen.