Wie, wat, hoe?

“Zorg voor àlle leerlingen door àlle leerkrachten”

Op het KAZ wordt de grootste zorg besteed aan het welbevinden van de leerlingen vanuit de basisidee dat iedere leerkrachteen opdracht als leerlingenbegeleider heeft. Zo kan iedere leerling met zijn persoonlijke zorgen of problemen in eerste instantie bij de leerkrachten, specifiek de klastitularis of een zelf gekozen vertrouwensleerkracht terecht. Wanneer de leerkracht dat wenselijk vindt kan hij op elk moment beslissen om een leerling te verwijzen naar de leerlingenbegeleiding. De leerlingenbegeleiding zorgt er op haar beurt voor dat iedere leerling voor zijn specifieke problemen de passende  ondersteuning krijgt binnen (leerlingenbegeleider, leerkracht) of buiten de school (CLB, externe begeleiding).

In confrontatie met de groeiende nood aan ondersteuning voor een breed uiteenlopende waaier van problemen, groeide ook het besef dat remediëring alleen tekortschiet. Vanuit alle mogelijke activiteiten werd op verschillende vlakken ook werk gemaakt van een preventieve aanpak. ‘Leren leren’, ‘drugsbeleid’, ‘pesten’ en ‘studiekeuzebegeleiding’ zijn slechts een paar voorbeelden daarvan.

De hierboven beschreven aandacht voor iedere individuele leerling is op het KAZ zonder twijfel een bezorgdheid die blijft evolueren met de dagdagelijkse realiteit.