Leren leren

Visie

Het KA Zottegem wil zijn leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij het leerproces dat zij de volgende jaren bij ons zullen doorlopen. Het belang van een goede studiemethode hoeft niet verdedigd te worden: leerlingen die hun inzet goed en doeltreffend gebruiken verhogen hun kansen op slagen.

Het is evenwel niet voor elke leerling evident een aantal technieken inzake planning, structureren, informatie adequaat verwerken zelf te verwerven. Als school hebben we dan ook een belangrijke functie te vervullen binnen dit leerproces. Gedurende de drie graden worden specifieke activiteiten gepland met betrekking tot “leren leren”. Die activiteiten kunnen vakgebonden zijn en door de vakleerkrachten binnen de lesuren gebeuren, ze kunnen ook door de leerlingenbegeleiding of externe sprekers op specifieke momenten, buiten de lesuren gegeven worden.

Vanuit deze leerlinggerichte onderwijsvisie wordt een leerlijn rond ‘leren leren’ uitgeschreven van het eerste tot het zesde jaar secundair onderwijs.