Wat kost studeren aan het KAZ?

De toegang tot het secundair onderwijs is gratis. Een deel van de onderwijskosten is echter ten laste van de ouders en/of de leerlingen.
De vzw Vrienden van het K.A. stelt zich daarom tot doel schoolmiddelen ter beschikking te stellen van onze leerlingen aan democratische prijzen.

Wat betalen de ouders zelf?

Boekengeld
Voor de aankoop van hand- en werkboeken hebben wij een overeenkomst met een externe boekenfirma, die de boeken bij u aan huis levert. De bestelling van de boeken gaat via de website van deze firma. U duidt er de boeken aan die u wenst te bestellen. U kan ook beslissen om de boeken aan te kopen in een andere winkel of webshop.

Het boekenpakket varieert per jaar en per richting. Het pakket omvat doorgaans een deel aan te kopen boeken – werkboeken waar de leerlingen in schrijven en oefeningen in maken – en in vele gevallen ook huurboeken. De huurboeken worden op het einde van het schooljaar terug ingeleverd.

De boekenfirma factureert ook de kosten van de schoolagenda, de noodzakelijke foto- kopieën en bijkomend cursusmateriaal. Indien u voor de aankoop van de boeken niet met deze firma werkt, betaalt u deze bijkomende kosten contant op school bij de aanvang van het schooljaar.

Excursies, schoolreizen, G.W.P.
Het geld voor schoolexcursies, extra film- en toneelvoorstellingen, schoolreizen en geïntegreerde werkweken wordt niet centraal opgehaald. De organiserende leerkracht verzamelt de betalingen al naargelang de activiteit.

De kost van de G.W.P. varieert naargelang de bestemming tussen € 160 en € 500.Voor de derde graad van de richting L.O.-Sport vindt er jaarlijks een verplichte sport-didactische week plaats. De prijs hiervan varieert tussen € 150 en € 350.

Om u een idee te geven van de te betalen bedragen, vindt u in onze infobrochure een schatting van de jaarlijkse kosten, op basis van de schoolrekeningen van het voorbije schooljaar.