Schooltoelage

Een schooltoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. De leerling moet les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.


Wie kan een toelage krijgen?

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin.
Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?

Bel naar het gratis infonummer 1700.
Of kijk op www.studietoelagen.be.