Leerlingenraad

Er is een leerlingengraad werkzaam op onze school over de drie graden heen. De vertegenwoordigers die in de leerlingenraad zetelen worden democratisch verkozen door alle leerlingen.

De data van de vergaderingen, de besproken onderwerpen en de resultaten worden via Smartschool gepubliceerd.

Vertrekkend vanuit het participatiedecreet functioneert de leerlingenraad als spreekbuis voor alle leerlingen. Specifiek voor het K.A. Zottegem focust de leerlingenraad op het welbevinden van de schoolbevolking via het organiseren van alternatieve activiteiten.

Contact met de directie gebeurt met een beperkte delegatie en wordt aangevraagd indien specifieke agendapunten daarom vragen.

Als draaischijf tussen directie, leerkrachten, onderhoudspersoneel en leerlingen is communicatie een eerste bezorgdheid voor de leerlingenraad. Hij ziet het niet alleen als zijn taak om alle leerlingen te informeren en naar hun mening te vragen, maar ook te werken aan het beeld dat de medeleerlingen hebben van de leerlingenraad. Daarom zal van zoveel mogelijk communicatiemiddelen gebruik gemaakt worden om zoveel mogelijk mensen regelmatig en rechtstreeks te bereiken.

De contactpersonen voor de leerlingenraad binnen het lerarenteam zijn dhr. Joachim De Couvreur en dhr. Maarten Haesebeyt.