Afspraken

Schoolreglement

De integrale tekst van het schoolreglement dat u ter goedkeuring ondertekent, kan u via deze link raadplegen. U kan een papieren versie aanvragen op het secretariaat van het KA Zottegem – Tilly Van de Kerkhove 09 3267840 of per mail info@kaz.be.

Klare afspraken … goede vrienden

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark dat dagelijks intensief wordt gebruikt. Om de goede werking van het computerpark te kunnen garanderen, verwachten wij van onze leerlingen dat ze de computerinfrastructuur professioneel gebruiken. Concreet hebben we een reglement opgesteld waaraan elke leerling zich dient te houden.