Rapportmomenten

Dagelijks werk

Het dagelijks werk is een globale beoordeling van het werk en de lessen over een bepaalde periode. Naast de vakbeoordelingen voorzien we ook voor elke leerling een attituderapport. Dit is een beoordeling van de school- en studie-attitude van de leerling.
De rapportering gebeurt viermaal per jaar:

  • Tussentijds rapport DW1 rond half oktober
  • Rapport DW1 begin december
  • Rapport DW2 halfweg maart
  • Rapport DW3 begin juni

De correcte data voor dit schooljaar vindt u terug in de jaarplanning.

Eindproeven

De eindproeven worden tweemaal per jaar georganiseerd en hebben dus betrekking op de leerstof van een langere periode.

  • Rapport EX1 eind december, voorafgaand aan de kerstvakantie
  • Rapport EX2 eind juni, op eht einde van het schooljaar