Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan voor alles wat de algemene organisatie en het bestuur van de school aangaat.

  • De schoolraad geeft advies aan de directeur over het werkplan van de school, over de werving van leerlingen, over de buitenschoolse activiteiten.
  • De directeur overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement.

De schoolraad van het KAZ is tevens:

  • een klankbord voor andere organen zoals de beleidscel (leerkrachten), het oudercomité, de vzw Vrienden van het Koninklijk Atheneum Zottegem
  • een netwerk met invloed op gemeenschap en overheid
  • bijdrage in realisatie van verkeersplan
  • nieuwe studierichtingen
  • visie en strategie
  • een groep enthousiaste mensen die de leiding van de school, en bij uitbreiding de volledige scholengroep 20 (Zuid-Oost-Vlaanderen),  blijft steunen en adviseren bij de uitbouw van een beleid met langetermijnvisie  en focus op een breed studieaanbod, een permanente kwaliteit en een  hoge rendabiliteit.

Voorzitter: Guy De Vos