Vrienden van het KAZ – vzw

De vzw “Vrienden van het Koninklijk Atheneum Zottegem” werd opgericht in september 1997 en kwam als overkoepelende rechtspersoon in de plaats van het Schoolboekenfonds vzw (1964 -1997). Deze naamsverandering koesterde ook een inhoudelijke verruiming van deze enige vzw. Aldus kwam men enigszins tegemoet aan een actuele drieledige noodzaak, met name:

  • een betere samenwerking realiseren met de bestaande ouderverenigingen waardoor een grotere logistieke inzet mogelijk is bij allerhande schoolevenementen
  • een versterking van de vzw-pijler kan globaal meer middelen binnenhalen ter ondersteuning van het algemeen vormend-pedagogisch project
  • de vzw permanent openstellen voor alle geïnteresseerde medewerkers-vrijwilligers die een extra ruggensteun willen geven aan de school én het sociaal-culturele leven op de campus

Het Schoolboekenfonds uit 1964 (aanvankelijk hoofdzakelijk gefocust op het financieren van de aankoop van schoolleerboeken) is thans geen aparte rechtspersoon meer, maar een belangrijk geïntegreerd onderdeel van de ruimere vzwVrienden van het Koninklijk Atheneum Zottegem .

De vzw staat vandaag de dag niet meer in voor het aanbieden van schoolboeken maar focust vooral op het ter beschikking stellen van multimediamateriaal, computers én alle andere didactische behoeften voor alle leerlingen. De vzw van het atheneum zorgt ervoor dat de eindfactuur voor de ouders van de leerlingen zo laag mogelijk kan blijven en dat de ontplooiingskansen hierdoor, voor onze jongens en meisjes in het secundair onderwijs, maximaal zijn.

Voorzitter Marc Holderbeke