Visie – Pedagogisch project

Geëngageerd in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap willen wij ons in het Koninklijk Atheneum Zottegem profileren als een school waar leerlingen graag en goed leren, waar ze zich voorbereiden op de maatschappelijke realiteit.

We willen dit doen in een geest van pluralisme, een sfeer van respect en met aandacht voor het talent en de inbreng van elke betrokkene. Maatschappelijk engagement stimuleren door middel van projecten rond cultuur, creativiteit, gezondheid… is voor ons essentieel.

Met een groot aanbod uit het studiegebied algemeen secundair onderwijs (aso) bereiden we de grootste groep van onze leerlingen voor op het hoger onderwijs. Daarbij sluiten dan nog drie 3 studiegebieden (handel, personenzorg en sport) uit het technisch secundair onderwijs (tso) aan. In dit tso krijgen onze leerlingen de kans tijdens stageperiodes belangrijke beroepservaring op te doen.