De KAZ-klas… het KAZ komt naar je toe: ons groeiend aanbod op de campus te Herzele

Mee met de vernieuwing van het secundair onderwijs 

De voorbije jaren werd heel wat gedebatteerd over de modernisering van het secundair onderwijs. Vrij recent hakte de regering de knoop door en stelde een indeling van de studierichtingen voorop in acht domeinen: STEM, maatschappij & welzijn, sport, land- & tuinbouw, economie & organisatie, taal & cultuur, kunst & creatie, voeding & horeca.

Het GO! Atheneum Zottegem heeft dan ook een visie uitgewerkt waarbij op twee locaties – Zottegem en Herzele – vijf domeinen zullen worden aangeboden. Op de campus te Herzele richten we vanaf de tweede graad studierichtingen in uit de domeinen STEM, sport, en maatschappij & welzijn.

In de eerste graad a-stroom werken we verder met de brede basisvorming. In het eerste jaar ligt het basispakket van 28 lesuren wettelijk vast. De overige vier uur vult elke leerling op campus Herzele in met een optie naar keuze, geleid door zijn interesses en zijn talenten. In het tweede jaar a-stroom bestaat het basispakket uit 26 uur en kunnen de leerlingen voor de resterende zes uur een optie kiezen.

Nieuwe didactische aanpak

Vanaf 1 september 2017 zijn we op de campus te Herzele van start gegaan met een totaal nieuwe aanpak, waarbij we de klassieke opdeling in lesuren en vakken doorbreken. Een kernteam van drie leerkrachten staat er in voor de cluster wetenschappen/wiskunde, met daarin de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek. Een tweede kernteam werkt tijdens de cluster talen/cultuur vakdoorbrekend en brengt de leerstof voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis aan.

Ook pedagogisch pakken we de lessen helemaal anders aan, want elke schoolweek staan twee leerkrachten samen voor de klas voor een tijdspanne van 8 uur. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met de leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkracht en wisselen korte instructiemomenten af met “leren op eigen tempo”.
Beide clusters komen gedurende twee voormiddagen aan bod, in de namiddag voorzien we tijd voor remediëring en uitbreiding op maat van elke leerling, afhankelijk van zijn noden. Zo werken we klasdoorbrekend en doorloopt elke leerling zijn eigen traject. Lichamelijke opvoeding, plastische opvoeding, muzikale opvoeding en het levensbeschouwelijk vak krijgen de leerlingen nog steeds van specifieke vakleerkrachten. We roosteren deze vakken in op twee namiddagen.

Dan blijft er nog de optie van vier uur over die elke leerling kiest. Deze komt steeds op woensdag aan bod. Ook deze “clustering” biedt niets dan voordelen:

  • Leerlingen die kiezen voor de optie Latijn kunnen gedurende een volledige voormiddag Latijn leren en beleven. Het lezen van Latijnse teksten kan onmiddellijk gekoppeld worden aan een creatieve verwerking ervan.
  • De sportieve leerlingen kunnen op woensdagvoormiddag via het beoefenen van een andere sport hun basisvaardigheden (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie en uithouding) aanscherpen.
  • En voor leerlingen die volledig vakdoorbrekend en projectmatig willen werken, biedt de optie project op woensdag een volledige waaier aan culturele en wetenschappelijke thema’s aan.

Uitbouw van een sportcampus

In de geest van de onderwijsvernieuwing hebben we ervoor gekozen om van Herzele onze sportcampus maken. We hebben hiervoor de nodige expertise in huis met een gedreven L.O.-team en met dhr. Verstuyft, ervaren sportcoördinator op het KAZ. Dhr. Verstuyft neemt behalve de sportcoördinatie ook de leerlingbegeleiding van deze richtingen voor zijn rekening.

Sinds 1 september 2017 bieden we in de eerste graad de optie “sport” aan op de campus te Herzele. De optie sport laat de leerlingen van het eerste jaar voor vier lesuren extra proeven van allerhande sporten, bovenop de twee uur lichamelijke opvoeding uit het basispakket.

Onze sportcampus biedt intussen ook in de tweede en de derde graad een studie-aanbod aan op ASO- en TSO niveau.

Voor meer informatie over het aanbod op onze campus te Herzele verwijzen we u graag naar de website van GO! atheneum Herzele.