Brede basiszorg

De onderwijsbehoeften van alle leerlingen staan centraal en hiervoor zetten we sterk in op een brede basiszorg. Je kan de uitgeschreven versie nalezen via deze link.

Leerlingen voor wie deze brede basiszorg niet volstaat kunnen in de verhoogde zorg terecht komen. De aanvraag kan gebeuren door de leerling zelf, een ouder of een leerkracht. Na deze aanvraag zal de leerlingenbegeleiding met de verschillende partners in overleg gaan om te bepalen welke verhoogde zorg er eventueel kan opgestart worden.