Brede basiszorg

Op het KAZ besteden we de grootste zorg aan het welbevinden van de leerlingen. Leerlingbegeleiding maakt integraal deel uit van ons schoolsysteem. Meer informatie over ons zorgbeleid vindt u onder deze link.