Woord van de directeur

Geachte ouder
Beste leerling

Wij zijn, samen met het hele team, blij uw zoon of dochter dit schooljaar opnieuw, of voor de eerste keer, een leerling van het atheneum Zottegem te mogen noemen.

Het dynamisme en de gedrevenheid die onze school en haar “bewoners” kenmerken en die gestalte geven aan het kwaliteitsvol onderwijs dat wij bieden, zullen in de toekomst steeds worden voortgezet.

We zetten volop in op het creëren van een positief en warm leerklimaat, en op kwaliteitsvol onderwijs, waarvan het niveau en de aanpak aangepast is aan elk leerlingenprofiel.

Onze aandacht gaat zeker uit naar de jongsten, de leerlingen van het eerste jaar, onder meer tijdens de kennismakingsweek begin september maar ook door de zorg waarmee het directieteam en de leerkrachten hen dagelijks zullen omringen.

U kan bovendien rekenen op een individuele benadering van elke leerling binnen een uitgebouwde leerlingenbegeleiding, een ruim aanbod aan culturele uitstappen en reizen, aandacht voor sportieve activiteiten en voor milieu- en gezondheidsbeleid. Onze leerlingen van de derde graad worden grondig begeleid bij hun overstap naar het Hoger Onderwijs of de arbeidsmarkt.

Uiteraard kan u mij steeds contacteren bij vragen of problemen. Ik sta steeds ter beschikking voor een gesprek (marijke.meul@kaz.be).

We wensen uw zoon of dochter een uitstekend jaar toe.

Met vriendelijke groet

de directeur
Marijke Meul