Woord van de directeur

Geachte ouders
Beste leerlingen

Wij zijn, samen met het hele team, blij uw zoon of dochter dit schooljaar opnieuw, of voor de eerste keer, een leerling van het atheneum Zottegem te mogen noemen.

Het dynamisme en de gedrevenheid die onze school en haar “bewoners” kenmerken en die gestalte geven aan het kwaliteitsvol onderwijs dat wij bieden, zullen in de toekomst steeds worden voortgezet.

Het K.A. Zottegem is een school die een heel grote evolutie heeft doorgemaakt: een zeer belangrijke stijging van het leerlingenaantal (van 391 leerlingen in 2000 tot ruim 1150 leerlingen vandaag), een modulaire aanpak in de eerste graad, een update en uitbreiding van de studierichtingen en een duidelijke profilering binnen de brede regio Zottegem.

Kwantiteit komt nooit zonder kwaliteit en succes is niet toevallig.

Graag willen we u dan ook de garantie geven dat we samen met het team leerkrachten, administratieve medewerkers en onderhoudspersoneel deze school die u heeft gekozen voor uw zoon of dochter nog verder zullen uitbouwen. Onze voortdurende aandacht gaat uit naar het creëren van een positief en warm leerklimaat, met duidelijke afspraken rond orde en tucht en met kwaliteitsvol onderwijs, waarvan het niveau en de aanpak aangepast is aan elk leerlingenprofiel.

Onze aandacht gaat zeker uit naar de jongsten, de leerlingen van het eerste jaar, onder meer tijdens de kennismakingsweek begin september maar ook door de zorg waarmee het directieteam en de leerkrachten hen dagelijks zullen omringen.

U kan bovendien rekenen op een individuele benadering van elke leerling binnen een uitgebouwde leerlingenbegeleiding, een ruim aanbod aan culturele uitstappen en reizen, aandacht voor sportieve activiteiten en voor milieu- en gezondheidsbeleid. Onze leerlingen van de derde graad worden grondig begeleid bij hun overstap naar het Hoger Onderwijs of de arbeidsmarkt.

Uiteraard kan u mij steeds contacteren bij vragen of problemen. Ik sta steeds ter beschikking voor een gesprek. Open communicatie kan immers vermijden dat kleine problemen nodeloos uitgroeien tot ontevredenheid.

We wensen uw zoon of dochter een uitstekend schooljaar toe en we hopen u, beste ouders, te mogen ontmoeten tijdens één van onze schoolactiviteiten.

Met vriendelijke groet

de directeur
Marijke Meul