Over migraties en diversiteit

Tijdens de lessen levensbeschouwing gaan we aan de slag rond interlevensbeschouwelijke competenties, kortweg ILC’s. 

Het verwerven van interlevensbeschouwelijke competenties is een officieel leerplandoel binnen ons onderwijs. We leven immers in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. Binnen het GO! onderwijs zetten we in op “samen leren samenleven” en willen we een leer- en leefomgeving creëren waarin we overtuigingen, culturen en mensen met elkaar verbinden om zo bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.

De leerlingen van de tweede graad werken rond het thema “Samen: over migraties en diversiteit”. Om het project van start te laten gaan, wordt onze school even een tijdelijke tentoonstellingsruimte. De fototentoonstelling toont pakkende beelden en getuigenissen van vluchtelingen. Gezien het circulatieplan in het schoolgebouw hangen de foto’s verspreid op, zodat we zeker alle leerlingen kunnen bereiken.

Zelf zullen de leerlingen virtueel in de huid van een vluchteling kruipen, zodat we aandacht kunnen besteden aan ervaringsgericht leren.

Op de facebookpagina “Through Strivers Eyes” zijn nog meer beelden en verhalen te vinden.