We zijn weer vertrokken!

Onder deze toch wel bijzondere omstandigheden zijn we er toch in geslaagd onze leerlingen – met mondmasker – stuk voor stuk een fijne schoolstart te bezorgen. De eerstejaars konden kennis maken met elkaar tijdens hun klasontbijt en verkenden de school tijdens een speurtocht over de hele campus.

Tussenin brachten ze samen met hun klastitularis ook nog alle schooladministratie in orde en kregen ze al een eerste uitleg over ons elektronisch platform Smartschool en over “Leren leren”. Van een goed gevulde dag gesproken!