Eerstejaars Ondernemen zetten zich in voor Warmste week

De leerlingen van het eerste jaar Ondernemen (de klassen 1 ONTA, ONZO, WEON & TEON) hebben het hart op de juiste plaats. Ze organiseerden begin december een kaartjesverkoop ten voordele van De Warmste Week. Als goed doel kozen de leerlingen voor VOC Merelbeke, een opvangcentrum voor dieren.

Binnen deze actie had elke leerling zijn eigen taken zodat iedereen zijn of haar talent kon ontwikkelen. Enkelen stonden in voor de affiches, anderen gingen rond in de klas om de actie te promoten, nog anderen maakten de actie bekend via mail.

Samenwerking was een echte must tijdens dit project en daarin slaagden de leerlingen met glans. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar het opvangcentrum.