Een zonnige start!

Het startschot is gegeven, de eerste schooldag zit er voor onze leerlingen al op. De eerstejaars konden kennis maken met elkaar tijdens hun klasontbijt en verkenden de school tijdens een speurtocht over de hele campus. Tussenin brachten ze samen met hun klastitularis ook nog alle schooladministratie in orde en kregen ze al een eerste uitleg over “Leren leren”. Van een goed gevulde voormiddag gesproken!

Ook voor de tweede- en de derdejaars hadden we vanuit de werkgroep Welbevinden teambuilding-activiteiten voorzien. De tweedes dienden in groepjes Cluedo-gewijs een moord op de campus op te helderen en voor de derdes organiseerden we speeddates.

Na deze vlotte en zonnige start gaan we uit van een schitterend schooljaar!