Can you make IT?

Dit project van de klas 5 boekhouden-informatica dankt zijn naam aan een woordgrapje, maar werd niettemin een groot succes. Deze leerlingen startten immers in het tweede semester op zelfstandige basis een mini-onderneming op met als doel een mooi bedrag te verzamelen voor vzw De Heide.

Als tweede luik van dit project kregen de leerlingen de opdracht om in groepjes een computer te bouwen en te gebruiksklaar te installeren.

Het uiteindelijke resultaat? Vier computers met een totale waarde van € 1.600 werden geschonken aan vzw De Heide. Een schitterende prestatie van 5 boekhouden-informatica!