Activiteiten

Over migraties en diversiteit

Tijdens de lessen levensbeschouwing gaan we aan de slag rond interlevensbeschouwelijke competenties, kortweg ILC’s.  Het verwerven van interlevensbeschouwelijke competenties is een officieel leerplandoel binnen ons onderwijs. We leven immers in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. Binnen het GO! onderwijs zetten we in op “samen leren

Lees meer…

Erasmus days

Deze week worden in Europa de Erasmus days gevierd. Voor onze school hét moment om onze internationale Erasmus-projecten nog eens in de kijker te zetten. Tijdens zo een project wordt steeds een samenwerking aangegaan met verschillende scholen uit Europa. Leerkrachten en leerlingen werken gedurende 2 jaar rond een gemeenschappelijk thema. Tijdens de uitwisselingen logeren leerlingen

Lees meer…

Saved by the bell!

Het KAZ luidt de bel voor het recht op goed onderwijs Ook dit jaar doet het GO! atheneum Zottegem mee aan de actie “Saved by the bell”. Om Saved by the bell zichtbaar en hoorbaar te maken, verzamelde een team van leerkrachten aan de schoolpoort om gratis schoolpasjes uit te delen aan de leerlingen. Met

Lees meer…

Rosan Bosch geeft workshop “op eigen school”

Op woensdag 16 september hadden we de wereldvermaarde architecte Rosan Bosch op bezoek. Dat had natuurlijk alles te maken met de uitzonderlijke nieuwbouw die ze in haar studio voor het KAZ heeft uitgetekend. In deze nieuwbouw van ongeveer 4.400m² zal de volledige basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs ondergebracht worden. Door de

Lees meer…

KAZ zet zich in voor Young Water Solutions

Onze school is op zoek naar enthousiaste en gedreven leerlingen die de YWS-werkgroep willen versterken. Onze werkgroep zet zich in voor de NGO Young Water Solutions, een organisatie die jongeren wereldwijd steunt om hun eigen waterprojecten te realiseren. De voorbije vijf jaar engageerden we ons voor een watervoorzieningsproject in Hakibale, Oeganda. Met enige fierheid mogen

Lees meer…

Online infoavond op 24 september

Onze infoavond voor nieuwe leerlingen die we normaal begin september organiseren kan gezien de geldende coronamaatregelen dit schooljaar niet doorgaan. Omdat we toch al uw vragen willen beantwoorden en u alsnog in contact willen brengen met de klastitularis(sen) van uw zoon/dochter, organiseren we een digitale kennismakingsavond op donderdag 24 september tussen 18 en 20 uur. Die avond

Lees meer…

We zijn weer vertrokken!

Onder deze toch wel bijzondere omstandigheden zijn we er toch in geslaagd onze leerlingen – met mondmasker – stuk voor stuk een fijne schoolstart te bezorgen. De eerstejaars konden kennis maken met elkaar tijdens hun klasontbijt en verkenden de school tijdens een speurtocht over de hele campus. Tussenin brachten ze samen met hun klastitularis ook

Lees meer…